Tag Archives: One Week Job

Dự án One Week Job Vietnam

“Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai.”. -Steve Jobs– Về Dự Án One Week Job. Dự án này xuất hiện một cách tình ...

Read More »