Tag Archives: wish

Job Wish list

Có một số công việc mà mình hy vọng được thử qua (không nhất thiết theo thứ tự ưu tiên), tuy nhiên mình sẵn sàng cho bất cứ công việc gì, kể cả những công việc mà chưa bao giờ nghe qua. Mong muốn của mình là được gặp những con người mới, thấu hiểu được One Week Job và ...

Read More »